Monday, June 6, 2011

Negara Kota Di Alam Melayu

Faktor - Faktor Kemunculan
- kedudukan yang strategik
- bentuk muka bumi 
- bekalan sumber ekonomi yang produktif
- kewujudan hubungan diplomatik dengan kerajaan luar
- peranan pemerintah ; berwibawa, berpandangan jauh
- kekuatan tentera; menonjolkan legasi
Peranan / Kepentingan Negara Kota
- berperanan sebagai pusat ekonomi
    * pelabuhan persinggahan
    * pusat pengumpulan
    * pelabuhan entrepot
-  asas kemunculan kerajaan maritim
-  peranan sebagai pusat keagamaan - Hindu - Buddha
-  perintis kepada pembentukan empayar di Alam Melayu; dimulai oleh Srivijaya
-  asas kepada jalinan hubungan diplomatik - didedahkan kekayaan yang dimiliki

No comments:

Post a Comment